HD/NST
MIN MENING
Åstorpsredaktionen

Svar till Rolf Ottosson ”Varför behövs nya organisationen”.
På den tiden när Du agerade i Åstorps kommunfullmäktige
verkade Du vara mer klarsynt än vad det nu blivit i din ”kajuta”
i skärgården! Själv har jag erfarenhet av sjöliv och konstaterade
att man slappnade av allt för mycket. Men skönt var det med
kluckandet på skrovet och ett gungande
i båten som fick vem som helst att sova skönt. Har också lärt mig
att navigera bland kobbar och skär i Stockholms skärgård för att
nu hamnat i Åstorps lilla damm. Denna kunskap har jag nu i mitt
politiska liv användning av här i Åstorps kommun. Det gäller
att hålla rätt kurs och gör Du inte det så ser man till att ordna
med olika hinder i ”farleden” för att få stopp på resan.

Nu skall man se till att ensamseglare eller med en besättning på
två till tre i båten med ”piratflagg” skall stoppas på ett effektivt
sätt. Man kan komma in i de stora nämnderna
men man stoppas i utskotten som endast skall innehålla fem
personer! Smart va?
Tror ”trojkan” att det står DUM i pannan på oss?

Det behövs en ny organisation för att stoppa de partier som man
tycker inte är önskvärda i det politiska livet. Det finns inget parti
som enligt kommunal eller Sveriges rikes lag
som inte får ställa upp i ett svenskt demokratiskt val. Man pratar
mycket om demokrati men som många gånger fungerar inte
demokratin om vissa styrmän vill det för egen vinning skull.
 

Conny Prisell
ÅSTORPSPARTIET
Demokrati och Frihetspartiet