HD/NST
MIN MENING
Åstorpsredaktionen

Svar till Rolf Ottosson ”Varför behövs nya organisationen”.
På den tiden när Du agerade i Åstorps kommunfullmäktige verkade Du
vara mer klarsynt än vad det nu blivit i din ”kajuta” i skärgården!
Själv har jag erfarenhet av sjöliv och konstaterade att man slappnade av
allt för mycket. Men skönt var det med kluckandet på skrovet och ett gungande
i båten som fick vem som helst att sova skönt. Har också lärt mig att navigera
bland kobbar och skär i Stockholms skärgård för att nu hamnat i Åstorps lilla
damm. Denna kunskap har jag nu i mitt politiska liv användning av här i Åstorps kommun.
Det gäller att hålla rätt kurs och gör Du inte det så
ser man till att ordna med olika hinder i ”farleden” för att få stopp på resan.

Nu skall man se till att ensamseglare eller med en besättning på två till tre i båten med
”piratflagg” skall stoppas på ett effektivt sätt. Man kan komma in i de stora nämnderna
men man stoppas i utskotten som endast skall innehålla fem personer! Smart va? Tror
”trojkan” att det står DUM i pannan på oss?

Det behövs en ny organisation för att stoppa de partier som man tycker inte är önskvärda
i det politiska livet. Det finns inget parti som enligt kommunal eller Sveriges rikes lag
som inte får ställa upp i ett svenskt demokratiskt val. Man pratar mycket om demokrati
men många gånger fungerar inte demokratin om vissa styrmän vill det för egen vinning skull.

Conny Prisell
ÅSTORPSPARTIET
Demokrati och Frihetspartiet