M O T I O N

PLATS FÖR STÄMPEL &Mac222;

TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN

ANGÅENDE 75 KRONORS KOPIA.
År xxxx hade undertecknad ledamot av Kommunfullmäktige en motion angående kostnad för en kommunal kopia för 14 kronor Åstorps kommun. Av dessa 14 kronor så skulle man ta 10 kronor för utskrift av kvitto! Nu har denna kopiekostnad ökat till hela 75 kronor! Som det kan bli i vår förnämliga kommun. Undertecknad fick rätt i högre instans att en kommun inte kan ta betalt i den omfattningen som Åstorps kommun ville göra vid denna tidpunkt som jag ovan refererat till. Tryckfrihetsförordningen om kopia för en allmän handling skall även gälla Åstorps kommun.

Ledamoten Reino Persson och hans uttalande i NST/HD 2002-10-17 angående revisorernas kritik, kanske ett känsligt ärende för honom, att revisorerna egentligen inte har med vissa kommunala ekonomiska ärenden att göra. Med vetskap om hur rädd jag och revisorerna är för herr Persson så har inte jag på något vis underrättat revisorerna i detta ärende. Men det ordnar sig nog ändå.

Nu har detta kopieärende åter dykt upp. En av våra förnäma skolor, min blygsamhet förbjuder mig att tala om vilken skola, har tagit 75 kronor för att en kopia på ett betyg till en allmänhet. På kvittot är också angivit att man dragit 15 kronor i moms!

Åstorpspartiet vill härmed att kommunen (vi) i vår policy inskriver att 1 till 10 kopior är avgiftsfria och att vi i Kommunfullmäktige beslutar om de olika kostnader därutöver som skall gälla.

Åstorpspartiet hemställer härmed att Kommunfullmäktige beslutar om:
att genomföra ovanstående förslag för kommuninvånarnas bästa.


Hyllinge den 17 oktober 2002Conny Prisell
Ledamot av Kommunfullmäktige