M    O    T    I    O    N
 
 

Till
Kommunfullmäktige
Åstorps kommun
 

Då bensinen blivit så dyr på grund av bl a bensinskatten (70%) kommer allt fler
människor bli tvingade att gå eller cykla. Därför finns det mycket starka skäl till
att anordna en gång- och cykelväg med anslutning från Helsingborgshållet tvärs
igenom Åstorps kommun för anslutning till Klippan. En sådan förbindelse tvärs
igenom kommunen medför en trafiksäkrare framkomlighet både för oss
boendeinom kommunen och för andra som bor utanför kommunen.Det bör också
anordnas tvärförbindelser till denn s k g/c- huvudled. Dessa tvärförbindelser bör
utformas så attde möjliggör en trafiksäker kommunikkation mellan olika
bostadsområden, arbetsområden, skolor och till angränsande kommuner.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt för gående och cyklande hemställer vi därföe
att kommunfullmäktige beslutar om
 

att: en gång- och cykelväg tvärs igenom Åstorps kommun anordnas samt

att man ordnar tvärförbindelser tilll ovanstående förslag
 

Hyllinge 1990-08-27                                                                     Nyvång 1990-08-27
 
 

Conny Prisell                                                                                Ingvar Pfeiffer

PS Ett annat parti kunde inte rösta på denna motion 1990 men har nu
22 år senare gjort en likalydande notion och som inte heller tillstyrktes.
Man får rätt men vid fel tillfälle! DS