INDIANFOLK I MEXIKO
                                                  AZTEKER

                               SVERIGE-MEXIKO

Aztekerna bosatte sig troligen under 1200-talet på den mexikanska högslätten,
där de anlade staden Tenochtitlán på öar i en sjö där numera Mexiko City är
beläget. Från sin väl befästa huvudstad underkuvade de kringboende
indianfolk och i början av 1500-talet behärskade aztekhövdingen Montezuma
den 2:e storadelar av Mexiko. 1519-21 besegrades aztekerna
av en spansk truppstyrka under ledning av Hernán (Fernando) Cortez.
Detta var inledningen till den spanska koloniseringen av Mexico. Att Cortez
med sina obetydliga resurser kunde besegra de så militärt välorganiserade
aztekriket berodde delvis på Montezumas obeslutsamhet, men framför allt på
att de av aztekerna underkuvade folken var offer för en sådan utsugning att de
mer än gärna ställde sig på spanjorernas sida.

Aztekernas kultur och konst var starkt påverkade av mayafolkets. Religonen
spelade en central roll i samhällslivet. Gudarna fodrade människoroffer och
de många krig som aztekerna förde hade delvis till syfte att skaffa krigsfångar
till dessa offer.
Aztekernas samhälle var uppdelat i klasser med krigaradel, köpmän och präster
som privilegierade. Folkets stora massa utgjordes av bönder, som brukade den
kollektivt ägda jorden. Det fanns även ett proletariat av livegna och slavar.
De underkuvade folken var tributskyldiga. Rättssystemet var emellertid högt
utvecklat.Aztekerna odlade bl.a. majs och kakao (ordet choklad har aztekiskt
ursprung). Aztekernas skrift var en bildskrift. Språket aztekiska, nahua,talas
fortfarande i dag av huvudparten av de c:a 2 miljoner azteker som lever i Mexico.

Kopilli Ketzalli
Moctezumas heliga fjäderkrona.
Denna fjäderkrona tillhörde hövdingen Motekuhzoma Xokoyotzin, som är hans
egentliga namn. Den stals av de spanska erövrarna 1521 efter det grymma mordet
på Moctezuma och finns numera i Österrike på Etnologiska museet i Wien.
Fjäderkronan är helig och består av 400 fjädrar från Quetzalfågeln, som är högt
ärad fågel hos Aztekerna och Mayafolket. Den är bärare av deras härskares all
energi och de säger att återlämnandet av den kommer att innebära
att en ny sol kommer att stiga upp föras deras folk.

Jag Conny Prisell anser att det är Österrikes skyldighet att återlämna denna
huvudbonad i likhet med att andra länder lämnar tillbaka "nazi-guldet" till sina
rätta ägare.Jag har också besökt MESA VERDE. Hur kan Österrike anse sig ha
rättigheten att behålla denna huvudbonad och Sverige MESA VERDE-föremålen ?

STÖLDGODS SKALL ÅTERLÄMNAS I ALLA LÄGEN !
Bilder och delar av texter kommer bl a från BRA BÖCKERS LEXIKON och
andra källor Aztekernas handskrifter är fyllda av bilder som på ett rebusartat sätt
ger oss inblick i detta folks historia och mytologi. De är tillverkade av skinn, agaveblad-(fiber-hampa) eller bomull.

INDIAN HOME SOCIETY
Är en sammanslutning av olika människor som är intresserad av indianfrågor i
Helsingborg.

MESA VERDE
Gustav Nordenskiölds utgrävningar(1891) i MESA VERDE som resulterade i att
en massa indianföremål skeppades från MESA VERDE och som till slut hamnade
i Sverige. Jag anser att Sverige liksom Österrike skall lämna tillbaka den större
delen av denna "indiankulturstöld" och kanske endast behålla en liten del för
framtida svensk indianinformation och historia.
 

ÖVRIG INFORMATION
Då jag har en vän med aztekursprung samt att jag besökt i Mesa Verde så är detta
som gjort mig intresserad av indianfrågor. Därutöver kan jag tala om att ordet
INDIAN myntade Columbus då han trodde att han kommit till Indien och inte till
Armerika som han hade seglat till. En "liten" felnavigation kan man säga!
Under senaste istiden för 20-30 000 år sedan,tämligen sent, befolkade USA av vad
man säger en gren av den mongolida rasgruppen. Det var jägar och samefolk som
kom vandrande för att jaga de jaktdjur som var större än vad de var vana vid.

Kulturer som Skandia (15 000 f.Kr.), Clovis (12 000) och Folsom (8 000) är de äldst dokumenterade kulturerna i Nordamerika.
Via Panamanäset började sydamerika att befolkas. Från Eldslandet har man gjort
fynd som är daterade till 9 000 f.Kr. Amazonområdet togs troligen i besittning
relativt sent. Man har kommit fram till att man har talat 2 000 olika indianspråk.
Språken har varit helt olika men det har också varit små skillnader i språken, som
exempelvis, mellan svenskan,norskan och danskan.
Europeernas ankomst till USA hade många positiva egenskaper som hästar, redskap,
metaller men detta blev förödande för indiankulturerna.
IDIANSOMMAR är en period av vackert och varmt väder som brukar inträffa under
hösten i USA och vid denna tidpunkt så jagade indianerna.Brittsommar är vår
"indiansommar".

1837 så anvisade USA indianterritoriet till vissa indianstammar. De bestod
ursprungligen av Oklahoma, Kansas samt delar av Nord och Syd-Dakota och
Nebraska. Området minskade på grund av att "vita" år 1880 fick också bosätta sig där.
1907 ersattes indianterritoriet med reservat.
(Tropaeolaceae) Indian eller blomsterkrassen, som den också kallas ,är en
tvåhjärtbladiga växt med ett åttiotal arter och som växer i syd och mellanamerika.
Man kan ha den både liggande eller klättrande som t.e.x. spaljeväxt. Den kan användas
både som örtväxt och som blomster. Den är flerårig i hemlandet och en av dessa
blomsläktingar finner vi i norden under namnet fjärilskrasse.

Aztekerna hade också mycket bra kontroll på vädergudarna
 
 
 
 

ÄR DU INTRESSERAD AV INDIANFRÅGOR ?
SKICKA ETT E-MAIL 
 

ANDRA AZTEKSIDOR.
SOBRELA CULTURA PRECOLOMBIANA EN ESPANOL.