ENKEL FRÅGA

Till Kommunfullmäktige
Åstorps kommun
Vård- och omsorgsnämndens ordförande:
Fru Gunilla Karlsson
 

KOSTNAD BARACKERNA GRYTEVAD

Det har nu gått en bra tid då det gäller barackerna i Grytevad.
Åstorpspartiet önskar få en ekonomisk redovisning vad den totala kostnaden har
blivit under ett år. Vi vill veta totalkostnaden i detta projekt. Vi anser också att det
är beklämmande att svenska medborgare skall på detta sätt bo till skillnad för de
flyktingar och invandrare som kommer till Åstorps kommun. Man skiljer på
människor och människor på ett flagrant sätt. En bakvänd diskriminering !

Med vad jag ovanstående framfört så ber jag allra som vördsammast om Fullmäktiges
tillstånd att till Vård- och omsorgsnämndens ordförande fru Gunilla Karlsson att få
ställa denna enkla fråga:

Vad är totalkostnaden för dessa baracker i Grytevad som blivit under ett år?
 
 

Åstorp 2008-01-23
 

Conny Prisell
LEDAMOT KOMMUNFULLMÄKTIGE