ENKEL FRÅGA

Till Kommunfullmäktige Plats för stämpel &Mac222;
Åstorps kommun
Vård- och omsorgsnämndens ordförande:
Fru Gunilla Karlsson

KOSTNAD BARACKERNA GRYTEVAD

Det har nu gått en bra tid då det gäller barackerna i Grytevad.
Åstorpspartiet önskar få en ekonomisk redovisning vad den totala kostnaden har blivit under ett år. Vi vill veta totalkostnaden i detta projekt. Vi anser också att det är beklämmande att svenska medborgare skall på detta sätt bo till skillnad för de flyktingar och invandrare som kommer till Åstorps kommun. Man skiljer på människor och människor på ett
flagrant sätt. En bakvänd diskriminering !

Med vad jag ovanstående framfört så ber jag allra som vördsammast om Fullmäktiges tillstånd att till Vård- och omsorgsnämndens ordförande fru Gunilla Karlsson att få ställa denna enkla fråga:

Vad är totalkostnaden för dessa baracker i Grytevad som blivit under ett år?Åstorp 2008-01-23


Conny Prisell
LEDAMOT KOMMUNFULLMÄKTIGE