I N T E R P E L L A T I O N

Till
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN

INTERPELLATIONEN STÄLLD TILL:
Kommunstyrelsens ordförande Jan Nilsson

BRANDSKYDD CITYGROSS & Ekohallen m fl. Hyllinge

Vi ledamöter av Byggnadsnämnden har läst BRANDSKYDDSDOKUMENTATIONEN
från 2002-10-25.
Denna dokumentation gjordes innan man började bygga CITYGROSS & Ekohallen.
Räddningstjänsten har påtalat inför Byggnadsnämnden att Räddningstjänsten inte
har ekonomiska resurser att besiktiga företag i den utsträckningen som borde göras.
är det gäller CITYGROSS så kan man konstatera att utrymningsvägarna nu är ändrade
och man frågar sig då om nödbelysning i affärsgolvet har ändrats eller försvunnit då
man möblerat om ”skeppen” på affärsgolvet.
Har Räddningstjänsten eller tänker man göra en övning tillsammans med personalen?

Mina frågor är då följande:

Kommer Åstorps räddningstjänst;

att göra en totalbesiktning då anläggningen är klar för användning ?

att se till att förut gjorda anmärkningar är tillrättalagda?

att medverka till en katastrofövning för berörd personal i de olika
företagen?

Högaktningsfullt
Hyllinge 2003-09-11
 
 

Conny Prisell
Ledamot av
kommunfullmäktige &
byggnadsnämnd