Till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige
Åstorps kommun


M O T I O N

ROSENGREN MED (S) DE SKALLA
BREDBAND TILL ALLA!

Undertecknad har under många år varit mycket intresserad av Internet och dess förträffligheter. Med anledning av detta lägger jag denna motion för att också få vetskap om ledamöterna i kommunfullmäktige även här i Åstorp också har ett intresse av att Åstorps kommun blir en kommun som hänger med i utvecklingen då det gäller bredband.
IT-propositionen har presenterats för ett bra tag sedan som bland annat har gjort at Telia börsintroducerades som också innebar att alla svenska hem får bredbandsanslutning till Internet. Då skall alla medborgare kunna kommunicera via telefoner och datorer. Hastigheter över två megabit per sekund – hastigheter som är så höga att det många gånger kan bli svårt att avgöra om en fil som hämtas ligger på den egna hårddisken eller ute på nätet. Det är ”grejer” det!
Björn Rosengren drar gärna paralleller med järnvägens barndom när han nu motiverar statens ( våra skattepengars) miljardsatsning på bredbandsnätet i hela Sverige.
Med andra ord så har många av oss svenskar nu blivit IT-rallare!
TRE OLIKA TEKNIKER DOMINERAR
Det finns olika tekniker för att förse hushållen och företagen med bredbandsanslutning. De tre vanligaste är kabelmodem, adsl och lokalt nätverk (lan).
Med vad Åstorpspartiet och Rosengren ovan framfört så föreslår vi:

att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snabbutreda
möjligheten till bredbandsanslutning så att även Åstorps kommun hänger med i
IT-utvecklingen
att kommunen börjar i Hyllinge med bredbandförsök som kan användas av exempelvis
BAUHAUS och till de andra nya affärsetableringarna inom området samt hushållen i
Hyllinge. Närheten till den redan nerlagd bredbandskabeln i anslutning till väg 110:an
kan göra det bättre ur ekonomisk synpunkt.

BREDBAND ETT MYCKET MÖJLIGARE
SÄTT ATT KOMMUNICERA SNABBARE
Åstorp 2000-11-06


Conny Prisell
Fullmäktigeledamot