M  O  T  I  O  N
 
 

Till
Kommunstyrelsens ordförande
Jan Nilsson
Kommunfullmäktige
Åstorps kommun
 

ROSENGREN MED (S) DE SKALLA
BREDBAND TILL ALLA!
Men det "bidde inte ens en tumme"!

Undertecknad har under många år varit mycket intresserad av Internet och dess
förträffligheter. Med anledning av detta lägger jag denna motion för att också få
vetskap om ledamöterna i kommunfullmäktige även här i Åstorp också har ett
intresse av att Åstorps kommun blir en kommun som hänger med i utvecklingen
då det gäller bredband.

IT-propositionen har presenterats för ett bra tag sedan som bland annat har gjort
att Telia börsintroducerades som också innebar att alla svenska hem får
bredbandsanslutning till Internet. Då skall alla medborgare kunna kommunicera
via telefoner och datorer. Hastigheter över två megabit per sekund – hastigheter
som är så höga att det många gånger kan bli svårt att avgöra om en fil som hämtas
ligger på den egna hårddisken eller ute på nätet.
Det är ”grejer” det!
Björn Rosengren drog gärna paralleller med järnvägens barndom när han nu
motiverar statens ( våra skattepengars) miljardsatsning på bredbandsnätet i hela
Sverige.
Med andra ord så har många av oss svenskar nu blivit IT-rallare!

TRE OLIKA TEKNIKER DOMINERAR
Det finns olika tekniker för att förse hushållen och företagen med bredbandsanslutning.
De tre vanligaste är kabelmodem, adsl och lokalt nätverk (lan).
Med vad Åstorpspartiet och Rosengren ovan framfört så föreslår vi:

att   Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snabbutreda möjligheten till
       bredbandsanslutning så att även Åstorps kommun hänger med i  IT-utvecklingen
att   kommunen börjar i Hyllinge med bredbandförsök som kan användas av exempelvis
       BAUHAUS och till de andra nya affärsetableringarna inom området samt hushållen i
       Hyllinge. Närheten till den redan nerlagd bredbandskabeln i anslutning till väg 110:an
       kan göra det bättre ur ekonomisk synpunkt.

      BREDBAND ETT MYCKET MÖJLIGARE
      SÄTT ATT KOMMUNICERA SNABBARE
      Åstorp 2000-11-06
 

Conny Prisell
Fullmäktigeledamot