ENKEL FRÅGA
 

TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN

ANGÅENDE BYGGNAD NYVÅNG

Med anledning av nybyggnad av skola och förskola i Nyvång
såundrar vi vart byggnaden av den förutvarande med
modulenheterbyggda förskolan tagit vägen?

Åstorpspartiet ber allra om vördsammast att få
Kommunfullmäktiges tillstånd att få ställa denna
interpellation till Kommunstyrelsens ordförande
med  följande frågor:

1.    Var finns byggnaden i dag?

2.    Hur mycket blev priset då Åstorps kommun
       sålde denna byggnad ?

3.    Varför kunde denna byggnad inte kunna
       använts inom vår egen kommun för till exempel
       vår idrotts eller fritidsaktivitet?
 

Högaktningsfullt  Åstorp 2006-05-10
 
 

ConnyPrisell

Ledamot av
Kommunfullmäktig,Byggnadsnämnd
och av KF vald nämndeman där
Moderaterna motsatte sig detta för att
i ett annat ärende stötta Sverigedemokraterna

PS Förskole-byggnaden är fortfarande försvunnen. Rykten
       går att den är i Visby? DS