PLATS FÖR STÄMPEL Þ
TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPSKOMMUN
 

ANGÅENDE BYGGNAD NYVÅNG

Medanledning av nybyggnad av skola och förskola i Nyvång
såundrar vi vart byggnaden av den förutvarande med
modulenheterbyggda förskolan tagit vägen?

Åstorpspartietber allra om vördsammast att få
Kommunfullmäktigestillstånd att få ställa denna
interpellationtill Kommunstyrelsens ordförande
medföljande frågor:

1.Var finns byggnaden i dag?

2.Hur mycket blev priset då Åstorps kommun
   sålde denna byggnad ?

3.Varför kunde denna byggnad inte kunna
   använts inom vår egen kommun för till exempel
   vår idrotts eller fritidsaktivitet?
 

Högaktningsfullt  Åstorp 2006-05-10

 

ConnyPrisell
Ledamotav
Kommunfullmäktige,Byggnadsnämnd
ochav KF vald nämndeman