Åstorps kommun
Kommunfullmäktige
Ordförande Gunilla Karlsson

                  ENKEL FRÅGA

Demensvård växande utgiftspost

Antalet dementa svenskar ökar från 150 000 i dag till 215000 år 2030.
Det innebär stora påfrestningar för den kommunala ekonomin.
Om 20 år går mer än två procent av Sveriges BNP till demensvård
mot i snitt 1,25 procent i västländerna i dag, enligt en internationell
rapport.
Demensforskaren Anders Wimo vid Karolinska Institutet är en av
författarna. Han säger bland annat att det är oroande att platserna
på demensboenden minskar.
Mot bakgrund av detta så förstår inte vi och partiet att Åstorps kommun
kan ha gjort den rocard som man gjort inom Åstorps kommun inom
demensvården. Lagt ner ett fungerande Animonen, ”stuvat” om på
Rönnåsen och så vidare. Tagit bort personal och splittrat personal med
utbildning då det gäller demensvård. Detta gagnar inte den som är
dement, släktingar eller vänner till de drabbade anser Åstorpspartiet.
Undertecknad ledamöter av kommunfullmäktige i Åstorps kommun ber
vördsammast att få ställa vår enkla fråga till ordförande för
Hälso & omsorgsnämndens ordförande Gunilla Karlsson för ett svar på
vår fråga:
Hur kan Åstorps kommun skicka dementpatienter till  Örkelljunga
kommun? När vi har ett mycket stort antal tomma betalda platser på
Rönnåsen i Kvidinge som kan nyttjas för detta ändamål! Detta beslut
kan ju inte gagna Åstorps kommuns ekonomi men kanske med att
patienten får en bättre vård och omhändetagande! Vad vet vi?
 

Högaktningsfullt                                                Åstorp 22 september 2010
 

………………………………………                    …………………………………………
Conny Prisell                                                     Reinhold Skov Nielsen
Ledamot                                                            Ersättare
Åstorps kommunfullmäktige                             Åstorp kommunfullmäktige