INTERPELLATION

PLATS FÖR STÄMPEL &Mac222;

TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN

INTERPELLATIONEN STÄLLD TILL:
Kommunstyrelsens ordförande Jan Nilsson

ANG. DISKRIMINERING PÅ ARBETSMARKNADEN

I ovanstående annons som man sökt personal handlade om har Åstorps kommun infört. Det fanns endast en emailadress som de arbetssökande kunde komma i kontakt med Åstorps kommun.

1. När blev det Åstorps policy att införa platsannonser utan postadress för de sökande som inte
har e-mail ?
2. Vem eller vilka har beslutat att endast e-mailadress skall förekomma?
3. Tänker man rätta till detta till fördel för de som inte har Internet?

Högaktningsfullt Hyllinge 2002-12-12
Conny Prisell
Fullmäktigeledamot