INTERPELLATION

                                                                                PLATS FÖR STÄMPEL

TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN

INTERPELLATIONEN STÄLLD TILL:
Kommunstyrelsens ordförande Jan Nilsson
 

ANG. DISKRIMINERING PÅ ARBETSMARKNADEN

I ovanstående annons som man sökt personal handlade om hur Åstorps kommun
infört.Det fanns endast en emailadress som de arbetssökande kunde komma i
kontakt med Åstorps kommun.

1. När blev det Åstorps policy att införa platsannonser utan postadress för de
    sökande som inte har e-mail ?

2. Vem eller vilka har beslutat att endast e-mailadress skall förekomma?

3. Tänker man rätta till detta till fördel för de som inte har Internet?
 
 

Högaktningsfullt Hyllinge 2002-12-12
 
 
 

Conny Prisell
Fullmäktigeledamot