ENKEL FRÅGA

Det är när en ledamot av Kommunfullmäktige ställer
en enkel fråga till en ordförande i en nämnd eller
styrelse.
Frågan skall vara enkel och ingen annan
ledamot får inte deltaga i denna debatt. Är alltså
mellan två ledamöter av KF.

Demensvård

BARACKERNA GRYTEVAD

TJÄNSTEMANNAORGANISATION ASTERN

RÖNNÅSEN

VIDÅSEN