FÖRVALTNINGSRÄTTEN  I  MALMÖ
Box 4522
203 20 Malmö

ÖVERKLAGAN

Undertecknad överklagar Åstorps Kommunfullmäktiges möte
2011-08-29.

Skälet till min överklagan är att ytterdörren var låst så att kommuninvånare
och andre personer inte kunde vara åhörare eller kunna komma in som
ersättare eller ordinarie ledamot vid mötet.
Detta är inte första gången. Man har förut haft en pinne mellan dörr och
karm så att den inte skulle låsas. Nu har man bytt till en ny sorts dörr men
den fungerar inte heller som den skall göra.
När jag kom utanför lokalerna delgav jag politikern Arne Malm det inträffade
och han medgav att det har och är ”strul” med denna dörr och att så får det
inte vara.

Jag hänvisar till kommunallagen i detta ärende.
 

Högaktningsfullt                                                    Åstorp 2011-09-02
 
 

Conny Prisell
265 35 Åstorp
conny@prisell.se

070-4232111