INTERPELLATION

                                                                                        PLATS FÖR STÄMPEL
 

TILL KS-ORDFÖRANDEN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN

ANGÅENDE DYRA GUBB- OCH DAMDAGIS

Det har blivit mode i Åstorp att förlägga kommunens gubb- och dagdagis-konferenser
utanför kommunen. Omfattande kostnader och slöseri med skattemedel som istället
kan användas för personalens service till kommuninvånarna, eller helt enkelt sparas in.
Åstorpspartiet har inte varit med om att köra kommunens ekonomi utan dett hänskjuter
vi till kommunledningen. Vi försöker att reparera den dåliga ekonomin på olika sätt utan
att man skall behöva ”städa trappan” nedifrån. UTAN UPPIFRÅN!

FLUMPRAT
Ett stort antal av dessa gubb- och damdagis är enbart träffar för en massa burr,burr och
flumprat. Vissa har varit "hemliga" om äldreomsorgen omorganisation eller hur
Gunilla Karlson (s).
Måste kommunanställda resa utanför kommunen för att kunna prata med varandra.
Eller, varför måste cheferna resa långt från Åstorp för att kunna prata med varandra ?
Har cheferna för mycket tid över ?

DYRT
Kostnad för hyra av dyra konferenslokaler utanför kommunen, dyra konsulter och föredragshållare.

BETALA MATEN SJÄLV
Måltider som i vanliga fall alla anställda själva bekostar när sammankomsterna sker
inom kommunen. Måltiderna kan var och en deltagare betala - inte skattebetalarna.
Utnyttja kommunens egna lokaler GRATIS i skolor, ålderdomshem, kommunhus och
andra redan icke finansierade och andra kommunala lokaler.

SPARA TILL SERVICEN
Istället för konferensslöseriet kan pengarna sparas för att undvika uppsägningar,
sänkta avgifter eller användas direkt till konkret service åt kommuninvånarna för deras
inbetalda skattemedel till Åstorps kommun.

UPP TILL BEVIS !
Redovisa:

* Konferensernas syften.
* Redovisa kostnaderna för samtliga gubb- och damdagis-konferenser för hela 2003 och fram till
   och med april 2004.
* Specificera alla kostnader för resor, hyror, mat och drycker, traktamenten, övriga kostnader,
   tidspillan och var man förlagt dessa gubb- och damdagis-konferenser utanför kommunen.
 

Conny Prisell                                                                                               Åstorp 2004-06-06
Ledamot Kommunfullmäktige &
Byggnadsnämnd

PS Då det gäller Socialnämndens åtagande har vi från Åstorpspartiet
      inget att anmärka från 2010 mot att ha konferanser för politikers
      och anställda. DS