INTERPELLATION
 

Till
KOMMUNFULLMÄKTIGE                                        Kopia Socialstyrelsen
ÅSTORPS KOMMUN

INTERPELLATIONEN STÄLLD TILL:
Socialnämndens
Ordförande
Gunilla Karlsson
 

ANGÅENDE HANDIKAPPLAN ÅSTORPS KOMMUN

I januari 1992 så skrev undertecknad till Socialnämnden cit: Undertecknad
begär nu att socialförvaltningen ger socialförvaltningen i uppdrag att
framställa en HANDIKAPPLAN för Åstorps kommun samt att det blir en
skärpning inom socialförvaltningens och socialnämndens arbete. Slut cit.

Jag har åberopat denna handikapplan under Reino Perssons tid som
ordförande i socialnämnden och har även till Gunilla Karlssons tid också
gjort detsamma. Nu undrar jag och många med mig när får vi en
handikapplan. Nu får socialdemokraterna verkligen svara på denna fråga
utan att försöka att på något sätt komma undan. Det har ju runnit mycket
vatten under broarna under dessa 10 år så nu måste det till handling. Det har
gått snö"MOS" även i detta ärende. Det skulle också vara mycket intressant att
höra handikappsrådets ordförande Aina Hultberg i denna fråga.

Åstorpspartiet ber allra om vördsammast att få Kommunfullmäktiges
tillstånd att få ställa denna interpellation till socialnämndens ordförande
med följande frågor:

1. Varför har det dröjt tio år med att framställa en handikapplan?

2. När kommer den att presenteras?

3. Har man någon slags beslutsvånda att presentera en handikapplan?
 

    Högaktningsfullt                                                                             Hyllinge 2002-02-21
 
 

    Conny Prisell
    Fullmäktigeledamot