Till
KOMMUNFULLMÄKTIGE Kopia Socialstyrelsen
ÅSTORPS KOMMUN

INTERPELLATIONEN STÄLLD TILL:
Socialnämndens ordförande Gunilla Karlsson
Hyllinge 2002-02-21

ANGÅENDE HANDIKAPPLAN ÅSTORPS KOMMUN

I januari 1992 så skrev undertecknad till Socialnämnden cit: Undertecknad begär nu att socialförvaltningen ger socialförvaltningen i uppdrag att framställa en HANDIKAPPLAN för Åstorps kommun samt att det blir en skärpning inom socialförvaltningens och socialnämndens arbete. Slut cit.

Jag har åberopat denna handikapplan under Reino Perssons tid som ordförande i socialnämnden och har även till Gunilla Karlssons tid också gjort detsamma. Nu undrar jag och många med mig när får vi en handikapplan. Nu får socialdemokraterna verkligen svara på denna fråga utan att försöka att på något sätt komma undan. Det har ju runnit mycket vatten under broarna under dessa 10 år så nu måste det till handling. Det har gått snöMOS även i detta ärende. Det skulle också vara mycket intressant att höra handikappsrådets ordförande Aina Hultberg i denna fråga.

Åstorpspartiet ber allra om vördsammast att få Kommunfullmäktiges tillstånd att få ställa denna interpellation till socialnämndens ordförande med följande frågor:

1. Varför har det dröjt tio år med att framställa en handikapplan?

2. När kommer den att presenteras?

3. Har man någon slags beslutsvånda att presentera en handikapplan?


HögaktningsfulltConny Prisell
Fullmäktigeledamot