M  O  T  I  O  N

Till
Kommunfullmäktige                          Stämpel >
Åstorps kommun
Ställd till: Kommunfullmäktige
 

M I L J Ö T Ä N K !

Med anledning av att dammen i Hyllinge blivit miljöförstörd och
därmed stoppat såväl fisket som bad i Hyllingedammen så anser vi
att Åstorps kommun skall ta sitt ansvar och se till att denna
miljöförstöring åtgärdas på ett snabbt sätt.

Vårt förslag är att placera fyra stycken vattenreningsverk i anslutning
till dammen.
Vem som är skyldig till denna miljöförstöring om det är Lydinge
golfbana med sina 600 medlemmar eller Åstorps kommun är ett
ärende som kommunen skall avgöra. Vi hoppas att Åstorps kommun
har denna ”ryggrad” och ser till att våra skattebetalare får en rätsida
på problemen runt om dammen samt dess vatten.

Åstorpspartiet ber härmed vördsamt att får framställa vår motion till
Åstorps kommunfullmäktige med krav om att:

att  fyra stycken vattenreningsverk placeras i eller vid dammen för att få ett
      renare och miljövärdigt vatten för baddande och fiskare i Hyllinge.

att miljön runt dammen görs  till en trevlig  parkanläggning i stället för en
      risig djungel med träskmark samt
att före detta järnvägsperrongen i skogen iordningställs. (Kultur)
 
 

Högaktningsfullt                            Datum 2009-11-16
 
 

Conny Prisell
Förtroendevald av kommuninvånarna för Åstorpspartiet.
För övrigt så har m.