INTERPELLATIONER
När det gäller interpellationer kan vem som helst av
Kommunfullmäktiges ledamöter deltaga i debatten.
En interpellation är flera frågor i ett och samma ämne.
Alla ledamöter kan och får deltaga i debatten.
 

14 kronors kopia 1983
Vidåsen miljö 1996
Budget 1996 "Bombhot"
Vitesförläggande 1996
Socialvårdande lämplighet 1999
Angående redovisning av miljöplan - Hyllinge 2001
Diskriminering på arbetsmarknaden 2002
Handikapplan 2002
Brandskydd 2003
Gubb-och gumdagis 2004
Angående ev. takras i ishallen 2006
Angående skandallvallarna 2006
Angående byggnad Nyvång 2006