Visar 8 kommentarer
 
•
  Conny Prisell  2 dagar sedan

• Vad är det som händer inom äldreomsorgen? Anställda slutar och socialnämnden
vet inte varför! Jag har frågat flera gånger om detta men får inga svar! Märkligt!
De andra i nämnden hänger endast med "skoporna"och ifrågasätter inget!

conny@prisell.se
Förtroendvald
Socialnämnden
 
                                                                              17 people gillar det här. Gilla
•
  Liam  2 dagar sedan som svar till Conny Prisell

• Är det något konstigt att folk slutar? Händer väl överallt? Rörelse på
arbetsmarknade är inget konstigt....folk vill gå vidare.

                                                                                2 people gillar det här. Gilla

  Skattebetalare.  1 dag sedan

• Först vill jag beklaga sorgen för de anhöriga.

Kommentaren från Liam tycker jag personligen är ett hån mot alla människor med
behov att få hjälp i sin livsföring att hänvisa att det inte är något märkligt med att
folk slutar och därmed är det acceptabelt att berörd part ej skall få den vården som
de behöver när folk slutar.
De ansvariga i  fallet har brustit i omsorgen av den äldre med att hänvisa att
områdesansvarig sjuksköterska hade slutat.
Enligt Eva Hermansson ursäktar hon sig med att det var olika sjuksköterskor som
behandlade den äldre kvinnan.
Då kan man ställa sig frågan var var dokumentationen angående vårdplan
genomförande plan och behandlingsplan av denna äldre kvinna.
Dessa dokument är styrdokument för att alla berörda parter skall veta vad de
ansvarar för samt att veta vilka behov den äldre kvinnan var i behov av.
Jag anser att Eva Hermansson faller på eget grepp med att hänvisa till
sjuksköterskorna samt att under tiden nyrekyterade man.
Det är cheferna som har det yttersta anvaret, eftersom de lyder direkt under
socialnämnden.
Men det yttersta ansvaret ligger på socialnämnden. eftersom det är delegerat
ner till olika berörda chefer.
Men vad säger kommunstyrelsen om detta med hänvisning att de i sin tur har
delegerat ner det till socialnämnden.
Vem bär ansvaret i denna fråga är det kommunstyrelsen / socialnämnden /
områdeschef / sjuksköterska eller är det bara sånt som händer så att man inte
kan  belasta någon med ett ansvarstagande.
Utan man bara hänvisar med den slitna frasen vi skall se över våra rutiner
därmed har man tvått sina händer i alla leden.
 
                                                                           10 people gillar det här. Gilla

  Macke  1 dag sedan

• I hemvården fnns det många pärlor men det finns minst lika många som inte
sköter sitt jobb.Att folk slutar beror väl på att att kommunen inte höjer statusen och
lönen för dem som förtjänar det.Kanske dags att se över chefstjänsterna??
Våra gamla ska ha det bra och känna trygghet.
 
                                                                                 8 people gillar det här. Gilla
 
  Mats  1 dag sedan som svar till Macke

så länge de anställda månar om de gamla på egen bekostnad och bara påtalar att de
har för lite tid så händer ingenting utan tyvärr så måste de väcka den allmänna
opinionen genom att låta den otäcka verkligheten tränga sig på i vår fiktiva välfärd.
Det gör ont i oss alla när vi får inblick i miljöer vi hels slipper se.
Vi har politiker som ska sörja för att de basala funktionerna i samhället tillhandahåller
den service och omsorg vi har behov för.
Men politikerna har uppenbart en mängd andra skitviktiga saker att bestyra med.
 
                                                                                  8 people gillar det här. Gilla
  Macke  1 dag sedan

 Så sant vi har politiker som sitter på sina rum och påtar ihop några visioner som ser
bra ut.Men hur det ser ut i äldreomsorgen har dom ingen aning om.
Våra gamla betalar dyra pengar för den servicen dom får så visst borde det vara
angeläget att dom ska ha en värdig och glädjefylld ålderdom.
 

                                                                                   5 people gillar det här. Gilla
 
  17477  1 dag sedan som svar till Macke

• Politiker har inget ansvar, de har arvoden.

      &nbs