Motioner är förslag som Åstorps kommun kan
göra för medborgarna. En majoritet av
kommunfullmäktigeledamöterna måste till för
att en motion skall godkännas.
Partierna ser ofta vem som framför motionen
och röstar därefter.
En motion från oppositionen kan vara hur bra
som helst men majoriteten avslår den av politiska
skäl.
Gösta Brodin sa när han satt i Kommunfullmäktige:
Man kan ha rätt men vid fel tillfälle!
Finns det tjuriga gubar å gummor?

MOTIONER

14-kronorskopia 1985 Beslut Regeringsrätt
Gång och cykelvägar 1990 Kors å tvärs
Blada 1998
Bredband 2000
75-kronorskopia 2002
Upplys elever om strålningens faror 2008
Hyllingedammen 2009