Jag anser på det bestämdaste att dagens ekonomiska politik kommer
att verka negativt på kommunens kärnverksamhet nu och för framtiden!

SKOLA, VÅRD, TRYGGHET OCH OMSORG

är bara några förslag men vi har många mer

för Åstorps kommun


Senaste som hänt för våra äldre som byggt upp Sverige!

SLOPA RESTAURANGERNA PÅ
VIDÅSEN OCH  RÖNNÅSEN

Är detta ett tjänstemannaförslag?

FÖR ATT KLARA ÅSTORPS KOMMUNS EKONOMI?
Är det så att Sveriges förfelade flyktingpolitik drabbar även

kommunerna och de äldre som byggt upp Sverige

med hjälp av våra äldre?

Nu får vi "paketmat" istället! Skäms!


äldre i äldreboende Åstorps kommun !
Är det seriöst gjort av Jarlvi?

Polisinsats vid demonstration?
Va va det Vi sa!

Flera gånger har det varit demonstrationer utanför "Åstorps fängelse"!

Polispatruller med ett 15-tal bilar kallades till platsen
Vi har inte råd med polisinsatser vid fotbollsmatcher men
vid dessa demonstrationer har "vi" råd!

Demonstrationerna brukar börja vid fem- sextiden med ett
antal personer på grund av avhysning av flyktingar.
 Jag har inga uppgifter om vilka personerna var,
mer än att de inte hade demonstrationstillstånd.
 Polisinsatsen var över vid halv elva-tiden.
DEMONSTRATIONER MED ETT MYCKET STORT
POLISPÅDRAG I SEX TIMMAR? Vad kostar det?

Åstorps polisstation är flyttad till  kommunens medborgarkontor!
Vet inte kommunen och polisen att vi har problem i kommunen?

Nu senast måndagen dern 25 september så fanns förslag i Åstorps kommunfullmäktige

att polisen borde komma tillbaka till kommunen
.Vore det inte bra med en egen kommunbuss som "servade"

våra kommuninvånare både för äldre som unga?Varför har det varit 23 chefer på 19 år
på Vidåsen! Men den senaste chefen har arbetat relativt i många år

men hon hann inte att ta farväl av "sina" äldre eller personal!SPENDERBYXERNA ÄR PÅ!

Tågstopp i Kvidinge 50 miljoner,
Ombyggnad av Haganässkolan 20 miljoner.
Vallarna: Hyllinge,Västra Broby och deponi
på södra industriområdet minst 50 miljoner.
Ombyggnad av centralköket 40 miljoner.
Räntekostnader på 30 år inräknade!
Har man glömt kärnverksanheten
Vad händer med skola, vård, trygghet och omsorg?LÅT BARNEN HA
SKOLAVSLUTNINGAR I KYRKAN!
En SVENSK tradition.En nymoralistisk häxjakt mot vår kung!

Till alla journalister "oskuld" i Sverige:

Hur många av Er har gjort "snedsprång"
i ert liv?
Conny Prisell invald i Räddningsnämnden!
Till förtret för den socialistiska trojkan med socialdemokrater och ett haltande centern

och Kådisar!!
Bygg ut Vidåsens tre flyglar och öppna upp Rönnåsen.
Hemtjänsten skall inte vara på Vidåsen och ta platser för vår äldreomsorg!
När skall Åstorps kommun börja planera? Planera? Svårt ord?
 DIOXSIN I TYSKT DJURFODER.
Är det fisk från östersjön som används
till detta ändamål?
Ger Ni Er hund detta?


Vindkraft i Åstorp ?
Hur mycket är skrotningspremien
per vindkrafts -"värk"?
Finns ingen skrotningspremie så det


       REGION SKÅNE  
Svenska folket har slitit och släpat, betalt in skatt och om
de hamnar på ett sjukhus inom Region Skåne så man vakna
upp till en kopp Göteborgskaffe!
Ett rikt land har inte råd med att ge skåningarna Zoegas!
REGION SKÅNE. SKÄMS !
Vet Ni vad ordet skäms betyder?
Nä. Jag trodde riktigt!
Snart blir det väl ett region syd inkl Kronoberg och
Bohuslän. Det fungerar inte i dag med Skåne hur skall
det fungera med en STORREGION?
 
 
  

K V O T E R !
Kvoter för att komma till läkare, sjukhus, rehab m.m. skall tas
bort från oss landsmän, inte i det här landet, utan från Sverige.
Vi som har byggt upp Sverige skall inte ha några kvoter.
Kvoterna på ortopeden i Ängelholm är nu slut så läkarna har
inget att göra! Är detta sant? Kolla !
Har "vi" råd med "barnflyktingar" som kostar 1900 kronor
dygn så har "vi" även råd med en riktig pension samt inga kvotor!
Kvoter vet inte Åsa Holmen (fp) Åstorp, Pia Kinnhult (m) region Skåne
och andra politiker i region Skåne var det är för något!
Det gäller att inte att hänga med skopan i bordet! VAKNA !!
Region Skåne har skötts illa under många år. Man har lokaliteter både
i Bryssel och Kina på skattebetalarnas bekostnad!
Läkare i Ängelholm har talat om att det finns kvoter.


HYLLINGEDAMMEN
Det är nu andra gången som Hyllingedammen
drabbas av fiskdöd! För tre år sedan var vattnet
 i dammen tjänligt! Vad har hänt ? Vad gör
Åstorps miljökontor och andra i olika befattningar
åt detta miljöproblem?
Nu har en fontän installerats. Men räcker det för den
miljöförstöring som man redan gjort?


HA EN BRA DAG
Jag skall ha det!
Nu ladder jeg öm!Med en enkel fråga i Kommunfullmältige.
Hur kan Åstorps socialnämnd  låta en person med
LSS bo i en utdömd barack?