Till
Kommunfullmäktige                                                   Dir stämpel >
Åstorps kommun

Ställd till:
Hälso & omsorgsnämnd
Ordförande Gunilla Karlsson
 
 

E N K E L   F R Å G A

VAD HÄNDER INOM ÄLDREOMSORGEN ?

Vid olika så kallade omflyttningar inom äldreomsorgen så skall man nu
flytta en grupp av 9 personer från Rönnåsen i Kvidinge till Astern i centrala
Åstorp. Vad kommer att hända med de nio tomma platserna i Kvidinge?
Åstorpspartiet kallar inte detta för omsorg att flytta äldre personer till ett
nytt boende inom vår kommun. Att de får närmare till affärer etc väger inte
upp till denna flytt på något sätt.

Åstorpspartiet ber härmed vördsamt att få ställa denna fråga till
Hälso & omsorgnämndens ordförande Gunilla Karlsson:
Kan vi få information om situationen om äldreomsorgen enligt ovan.
För övrigt tackar vi Åstorps kommun att man beslutade om garageplatser
under jord vid Astern-bygget men vi vidhåller att bygget inte var nödvändigt
i dessa ekonomiska kärva tider samt att vi inte skall ha kommunala
bostadsbolag utan det skall vara inom den privata sektorn.
 
 

Högaktningsfullt                 Åstorp 2009-11-16
 
 
 

Conny Prisell
Ledamot
Kommunfullmäktige