SÄRYRKANDE TILL BUDGET
                     2009
 

Förslag till inläsningsarvode av kommunala handlingar till
en ledamot per parti.

Samma storlek som Abrahamsson och Reino Persson
erhållit  under år 2009

Arvodet tas från KS-förfogande.

Åstorp 2009-11-30
 
 

Conny Prisell
Ledamot Åstorpspartiet