I N T E R P E L L A T I O N
 

Jan Nilsson
Åstorps kommun

ANGÅENDE SKANDALVALLARNA
I ÅSTORPS KOMMUN

Det är ju allmänt känt i och utanför Åstorp hur vår kommun drabbats av en
företagare som på ; ett otillbörligt sätt har spridit ut miljöfarligt avfall på våra
så kallade bullervallar. Vi fick en liten information senaste
fullmäktigesammanträdet. Men en månad till så lakas giftet ur mer från
vallarna! Är det viljan från kommunledningens sida? Glöm inte ljud, bild och
värme till nästa gång.

Jan Nilsson : nu är det dax att du NU informerar oss alla i kommunfullmäktige
och kommuninvånarna:

1. Var ligger ärendet nu beträffande miljöavfallsproblemet i Hyllinge, Västra
Broby och den olagliga avfallslagringen på industriområdet norr om
21,an ?

2. Vilka juridiska åtgärder har vidtagits i respektive ärende ?

3. Vilka viten har beslutats och utdömts i respektiv ärende ?

4. Vilka kostnader har kommunen redan drabbats av för respektive
miljöproblems område ?

5. Vilken slutnota beräknar du att kommuninvånarna kommer att drabbas
av totalt på grund av dessa allvarliga miljöproblem från respektive
område i Hyllinge Västra Broby och industriområdet norr om 21,an ?

6. Vad säger proverna från spillvattnet från bullervallen i Hyllinge som
kommer till reningsverket i Nyvång ?

7. När tror du att dessa miljöproblem beräknas vara avslutade ?

8. Har kommunen blivit erbjuden jordmassor men avstod då kostnaden
för borttagandet av de gamla valarna blir för dyrt?
 
 

Conny PrisellÅstorp 2007-09-28
Åstorpspartiet
Fullmäktigedamot

FÖR ÖVRIGT SÅ HAR MODERATERNA TAGIT 3 .