HD/NSTÅSTORP
MIN MENING

R Ö T S L A M S T O P P
 

Mattias Hellström som är ordförande i Svensk
Jordförbättring uttalar att det är ofarligt med detta
projektmen vet samtidigt att den svenska
livsmedelsindustrininte vill ha rötslammet!
Då man skall sälja ”skiten” hur som helst och
till vem som helst gäller det bara att titta i sin
egen plånbok.

Kommunen fick en kvarts miljon, av Svensk
Jordförbättringar,för att lägga "slammet" i
VästraBroby och ”tjänat pengar” till
Åstorps kommun. Några ”giftpengar” tror jag
inte att Åstorps kommuninvånare vill ha på
detta sätt.

Manpratar ofta om bullermätningar och om '
Vägverketsmätningar och detta är endast
”bullschit”.
Jag medger att bullervallen förbi Västra Broby
behövs mer än väl. Skälet är att Vägverket har
byggt E4:an alldeles för hög förbi dessa platser.
Man skulle grävt ner sig istället! Man hade väl
fått ett ”hjärnsläpp”vid denna planering av
E4:an eller är sne påÅstorps kommun av något
slag. Bullervallen har höjts men detta är inte
Vägverkets eller Åstorps förtjänst utan av det
privata företaget Unilevers lämnade massor
utan rötslam och kommunens samordnare
Bengt-Olle Andersson i detta projekt.
Ett stort plus och tack till den skicklige danske
föraren av caterpillarn på bullervallen i Hyllinge.

Åstorpspartiet begär STOPP för all
rötslamshantering inomÅstorps kommun.

Kom inte dragande med ”skiten” och lägg på
våra bullervallar i Hyllinge.
 
 
 

ConnyPrisell Åstorp 2006-02-16
LedamotÅstorps kommunfullmäktige KF,
Byggnadsnämnd och vald  nämndeman av KF

PS  BANDEROLLEN ÄR STULEN: HITTELÖNUTLOVAS  DS