HD/NSTÅSTORP
MIN MENING
 

RÖ T S L A M S T O P P
 

MattiasHellström som är ordförande i Svensk
Jordförbättringuttalar att det är ofarligt med detta
projektmen vet samtidigt att den svenska
livsmedelsindustrininte vill ha rötslammet!
Dåman skall sälja ”skiten” hur som helst och
tillvem som helst gäller det bara att titta i sin
egenplånbok.

Kommunenfick en kvarts miljon, av Svensk
Jordförbättringar,för att lägga slammet i
VästraBroby och ”tjänat pengar” till
Åstorpskommun. Några ”giftpengar” tror jag
inteatt Åstorps kommuninvånare vill ha på
dettasätt.

Manpratar ofta om bullermätningar och om '
Vägverketsmätningar och detta är endast ”bullschit”.
Jagmedger att bullervallen förbi Västra Broby behövs
merän väl. Skälet är att Vägverket har byggt E4:an
alldelesför hög förbi dessa platser.
Manskulle grävt ner sig istället! Man hade väl fått ett
”hjärnsläpp”vid denna planering av E4:an eller är sne
påÅstorps kommun av något slag. Bullervallen har
höjtsmen detta är inte Vägverkets eller Åstorps
förtjänstutan av det privata företaget Unilevers
lämnademassor utan rötslam och kommunens
samordnareBengt-Olle Andersson i detta projekt.
Ettstort plus och tack till den skicklige danske föraren
avcaterpillarn på bullervallen i Hyllinge.

Åstorpspartietbegär STOPP för all rötslamshantering
inomÅstorps kommun.

Kominte dragande med ”skiten” och lägg på
vårabullervallar i Hyllinge.
 

ConnyPrisell Åstorp 2006-02-16
LedamotÅstorps kommunfullmäktige KF,
Byggnadsnämndoch vald  nämndeman av KF

PS  BANDEROLLEN ÄR STULEN: HITTELÖNUTLOVAS  DS