INTERPELLATIOM

TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN
SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE

”BOMBHOT” FRÅN SOCIALBUDGETEN ?

Åstorpspartiet - Ny Demokrati anser att inom snar framtid kommer ytterligare
en ekonomisk bomb att brisera ,denna gång ,inom den sociala budgeten.
Anledningen till detta är att Staten och Statens Invandrarverks bidrag för den
omfattande flyktingverksamheten upphör. Åstorp kommun är inte på något sätt
unikt som drabbas av socialdemokraternas och centerns misslyckande
flyktingpolitik och de våldsamma kostnaderna för denna. Flyktingkostnaden
totalt i Sverige ligger på över 100 miljarder per år. Denna kostnad kommer ej att
minska framöver utan tvärtom. Mer nedskärningar kommer att drabba
pensionärer, sjukvård, socialvård, arbetslösa o s v. till priset av en felaktig
flykting och invandrarpolitik.

De kommande åren får Åstorpsborna vara med att betala liksom alla andra för
detta misslyckande i form av nya kommunala kostnader på troligen 6-8 miljoner
extra årligen förutom de 17 miljoner som redan fattas i den kommunala
kassakistan under den nya kommunledningens misslyckade skötsel av kommunens
ekonomi.
I avvaktan på den förväntade ekonomiska bomben snart skall brisera vill jag fråga (S)ocialnämndens ordförande Reino Persson följande:
 

1.    Kan vi få redovisat kostnaderna för den totala flyktingverksamheten
       och
2.    socialbidragen och övriga kostnader som är kopplat till denna
       verksamhet för 1996 samt
3.    prognosen för kommunens kostnader 1997,1998 och 1999.

 
       Hyllinge  1996-09-27
 

       Conny Prisell