INTERPELLATION

TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN
SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE

SOCIALVÅRDANDE LÄMPLIGHET !

Med anledning av tidningarnas skriverier vad det gäller  cit. ”Fosterpappa
som höll tre barn som sexslavar slut” cit. ( Kvällsposten söndagen
den 14 februari i år) vill jag ställa några frågor till socialnämndens
ordförande Gunilla Karlsson. Jag vill först och främst framhålla att när det
beslutades i socialnämnden att man skulle  engagera denna ”fosterpappa”
så var ej GK ordförande för socialnämnden utan Reino Persson vid denna
tidpunkt.  Ingen skugga skall falla på GK.

När unga pojkar  hamnat på ”glid” är det ju viktigt att de får den vård som
de behöver och att de som skall vårda dessa barn skall vara passande för
uppdraget. Samt att socialförvaltningen vid jämna mellanrum kontrollerar
att verksamheten fungerar. Det är inte bara att placera folk för att sedan inte
bry sig om.
Samhället talar mycket också om BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET men var
någonstans har deras rätt tagit vägen i det här fallet ?

Att vara homosexuell är ju inte förbjudet men jag och många med mig anser
det ej lämpligt att  en kommun engagerar sådan hjälp till barn på glid.

Därför ber jag allra som vördsammast om fullmäktiges tillstånd att få ställa
denna interpellation till nuvarande socialnämnds ordförande
Gunilla Karlsson.

Att   man från socialförvaltningens sida har haft kontroll/uppföljning på
         nämnda verksamhet i Hallands län ?
Att    hela den dåvarande socialnämnden var medveten om att man nyttjade
         en homosexuell 43 årig man att vårda dessa pojkar ?
Att    ordförande anser att det man gjort var lämpligt ?
Att    det var lämpligt att denna verksamhet i Hallands län istället för i
          närheten av pojkarnas  hem ?

ÅSTORP  1999-02-15

Conny Prisell
Ordförande för kommunens granskningsarbete 94-98