M  O  T  I  O  N

                                                                   PLATS FÖR STÄMPEL

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN

ANGÅENDE UPPLYS GRUNDSKOLANS
ELEVER OM STRÅLNINGENS FAROR

Elektromagnetisk strålning är ett samlingsnamn för elektriska respektive
magnetiska fält.

Elektriska fält alstras runt elektriska apparater, medan magnetiska fält bildas
runt påslagna elektriska apparater. Om hur den elektromagnetiska strålningen
påverkar oss människor råder det delade meningar. Allt fler forskare pekar
dock på riskerna, och allra främst då riskerna för barn.

Vi har menat vid olika tillfällen att Åstorps kommun ska tillämpa
försiktighetsprincipen när det gäller elektromagnetisk strålning. Vi har
förespråkat kartläggning av strålningen och lokala gränsvärden samt haft en
motion i ärendet 2003-03-03. Majoriteten politiker har dock valt att mer eller
mindre blundat för riskerna. Vi har också till politikerna informerat genom
e-mail i ärendet.

Åstorpspartiet känner fortsatt oro för den elektromagnetiska strålning som
hela tiden pågår omkring oss. Främst handlar det om det uppväxande släktet
som vi också förut påtalat.

I Italien informeras skoleleverna tidigt om riskerna med elektromagnetisk
strålning. Informatörer kommer ut till klasserna och berättar om att det t ex
är bättre att sms:a och använda handsfree om nu mobiltelefoner
nödvändigtvis behövs. Det är en information som vi anser behövs också i
skolan inom Åstorps kommun.

Vi menar också att det är fel att lägga denna information på lärarna. Bättre är
det att avlasta dem denna del och i stället inbjuda någon utomstående
informatör.

Med vad Åstorpspartiet ovan framfört hemställer vi att Kommunfullmäktige
beslutar att uppdra till berörd nämnd eller styrelse:

a t t genomföra information om elektromagnetisk strålning med alla
grundskoleelever inom Åstorps kommun senast år 3, med uppföljning i
högstadiet och gymnasiet.

Högaktningsfullt Åstorp 2008-02-08
 
 
 

.. .
Conny Prisell
Kommunfullmäktigeledamot
Född Svensk
 

FÖR ÖVRIGT SÅ HAR MODERATERNA TAGIT TRE ÅR AV PRISELL:s LIV