M O T I O N

PLATS FÖR STÄMPEL &Mac222;

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN

ANGÅENDE UPPLYS GRUNDSKOLANS ELEVER OM STRÅLNINGENS FAROR

Elektromagnetisk strålning är ett samlingsnamn för elektriska respektive magnetiska fält.

Elektriska fält alstras runt elektriska apparater, medan magnetiska fält bildas runt påslagna elektriska apparater. Om hur den elektromagnetiska strålningen påverkar oss människor råder det delade meningar. Allt fler forskare pekar dock på riskerna, och allra främst då riskerna för barn.

Vi har menat vid olika tillfällen att Åstorps kommun ska tillämpa försiktighetsprincipen när det gäller elektromagnetisk strålning. Vi har förespråkat kartläggning av strålningen och lokala gränsvärden samt haft en motion i ärendet 2003-03-03. Majoriteten politiker har dock valt att mer eller mindre blundat för riskerna. Vi har också till politikerna informerat genom e-mail i ärendet.

Åstorpspartiet känner fortsatt oro för den elektromagnetiska strålning som hela tiden pågår omkring oss. Främst handlar det om det uppväxande släktet som vi också förut påtalat.

I Italien informeras skoleleverna tidigt om riskerna med elektromagnetisk strålning. Informatörer kommer ut till klasserna och berättar om att det t ex är bättre att sms:a och använda handsfree om nu mobiltelefoner nödvändigtvis behövs. Det är en information som vi anser behövs också i skolan inom Åstorps kommun.

Vi menar också att det är fel att lägga denna information på lärarna. Bättre är det att avlasta dem denna del och i stället inbjuda någon utomstående informatör.

Med vad Åstorpspartiet ovan framfört hemställer vi att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till berörd nämnd eller styrelse:

a t t genomföra information om elektromagnetisk strålning med alla
grundskoleelever inom Åstorps kommun senast år 3, med uppföljning i
högstadiet och gymnasiet.

Högaktningsfullt Åstorp 2008-02-08
…………………………….. .
Conny Prisell
Kommunfullmäktigeledamot
Född Svensk


FÖR ÖVRIGT SÅ HAR MODERATERNA TAGIT TRE ÅR AV PRISELL:s LIV