I N T E R P E L L A T I O N
 

TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN
Kommunstyrelsens ordförande                                 Plats för stämpel
Herr Jan Nilsson
 

ANG EVENTUELLA TAKRAS

Vi har läst och sett olika olyckshändelser då det gällt sportanläggningar
runt om i världen och nu senast med ishallen i Bad Reichenhall som
krävde 14 liv. Vi uppmärksammade i massmedia att ledamoten
Tony Wiklander (-) dömt ut vår Ishall i Åstorp med en rubriken:
- Ishallen är en dödsfälla.
Detta uttalande gör att man undrar hur dålig egentligen vår ishall i Åstorp
är? Ännu mer undrande blir man ju också när en vaktmästare på ishallen
säger att han ville hänga upp en högtalaranläggning men fick besked om
att taket var så dåligt att han fick ett blankt nej till en montering av denna
anläggning. Håller inte taket för en högtalare så måste det ju vara allvarligt!
Man frågar sig om det är så allvarligt som framgår i massmedias upplysningar
och som oroat många i vår kommun.

Med vad som jag ovan framfört så ber jag allra som vördsammast om
fullmäktiges tillstånd att få ställa denna interpellation till Kommunstyrelsens
ordförande herr Jan Nilsson med följande frågor:

1. Är samtliga sporthallstak som är i kommunens ägo riskfria?
2. Hur många gånger inspekteras dessa tak?
3. Har kommunen gjort några åtgärder med anledning av Wiklanders (-) uttalande
i massmedia angående ishallen?
4. Finns det i utredningen, som Åstorps kommun gjorde, om ishallens framtid
med de brister och fel som Wiklander (-) påpekar i massmedia?

Hyllinge 2006-01-24
 

Conny Prisell
Ledamot Kommunfullmäktige,
Byggnadsnämnd & nämndeman