INTERPELLATION


TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN
Kommunstyrelsens ordförande Plats för stämpel _
Herr Jan Nilsson

ANG EVENTUELLA TAKRAS

Vi har läst och sett olika olyckshändelser då det gällt sportanläggningar runt om i världen och nu senast med ishallen i Bad Reichenhall som krävde 14 liv. Vi uppmärksammade i massmedia att ledamoten Tony Wiklander (-) dömt ut vår Ishall i Åstorp med en rubriken:
- Ishallen är en dödsfälla.
Detta uttalande gör att man undrar hur dålig egentligen vår ishall i Åstorp är? Ännu mer undrande blir man ju också när en vaktmästare på ishallen säger att han ville hänga upp en högtalaranläggning men fick besked om att taket var så dåligt att han fick ett blankt nej till en montering av denna anläggning. Håller inte taket för en högtalare så måste det ju vara allvarligt!
Man frågar sig om det är så allvarligt som framgår i massmedias upplysningar och som oroat många i vår kommun.

Med vad som jag ovan framfört så ber jag allra som vördsammast om fullmäktiges tillstånd att få ställa denna interpellation till Kommunstyrelsens ordförande herr Jan Nilsson med följande frågor:

1. Är samtliga sporthallstak som är i kommunens ägo riskfria?
2. Hur många gånger inspekteras dessa tak?
3. Har kommunen gjort några åtgärder med anledning av Wiklanders (-) uttalande i massmedia angående ishallen?
4. Finns det i utredningen, som Åstorps kommun gjorde, om ishallens framtid med de brister och fel som Wiklander (-) påpekar i massmedia?

Hyllinge 2006-01-24


Conny Prisell
Ledamot Kommunfullmäktige,
Byggnadsnämnd & nämndeman