ENKEL FRÅGA
 

Till Kommunfullmäktige
Åstorps kommun
Hälso & omsorgsnämndens ordförande:                Plats för stämpel:
Fr Gunilla Karlsson
 

ANGÅENDE TJÄNSTEMANNAORGANISATION

Den enkla frågan är:
att få reda på den framtida tjänstemannaorganisationen
inom vård och omsorg Åstorps kommun efter
nybyggnationen av Astern.
 

Högaktningsfullt Åstorp 2007-10-04
 
 

Conny Prisell
Ledamot av den högst beslutande
församlingen Kommunfullmäktige

För övrigt så har moderaterna tagit 3 år .