Yrkesinspektionen
Malmö distrikt
Baltzargatan 22
211 36 MALMÖ
 

ÅSTORP 1999-03-01
 

ANGÅENDE GRANSKNING AV ÄLDREVÅRDEN I SKÅNE
Till min och andras glädje har vi fått vetskap om att Yrkesinspektionen skall göra en
granskning  omkring äldreomsorgen i  Skåne.
Jag vill härmed meddela om följande:
Jag har varit ordförande för kommunens revisorer i Åstorp där vi granskat
bl a äldreomsorgen. Vi har då konstaterat många brister på Vidåsens äldreboende.
Detsamma har socialstyrelsen gjort. Nu undrar både jag och andra kommuninvånare
om man har rättat till dessa  brister.
Nu har det också framkommit misstanke om, från flera håll, att Vidåsens ledning ej är
kapabel till att sköta denna vårdinrättning. Därför ber jag Yrkesinspektionen att ta reda
på om detta stämmer? En anonym enkät gjord från personal ?

Sedan är jag god man åt en gammal dam boende på Tuvehagen, Ödåkra i Helsingborgs
kommun. Jag har då noterat att man använder sig av allt för mycket av vikarie inom
denna vårdinrättning. Vid jul-tid så lär det endast ha funnits en ordinarie personal.
Personalen arbetar ej enbart med  boende inom Tuvehagen utan måste också ta hand om vårdberoende utanför Tuvehagen.
Förr var Tuvehagen  indelad i 5 grupper, men nu är det bara 3 grupper. Detta innebär
extraspring för personal samt en större arbetsyta att ta hand om.
Hur många gånger i veckan får de boende bl a  duscha är också en fråga man vill ha
besvarad.

Med vänlig hälsning
 
 
 
 

Conny Prisell
Fullmäktigeledamot