INTERPELLATION
 

TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN
MILJÖNÄMNDENS ORDFÖRANDE
 

Vid min inventering på Vidåsen upptäckte jag  att man ej hade någon anställd
städpersonal  eller haft under ett flertal år. Som politiker samt oberoende
revisor ställer jag och vi i Åstorpspartiet-Ny Demokrati oss undrande och ber
miljönämndens ordförande, samt ”miljöminister” i Åstorp om svar på denna
miljöfråga.
 

1.  Är det lämpligt ur miljösynpunkt att ej ha anställd städpersonal för att hålla
     ”skiten” borta på Vidåsen ? Eller är de äldre ej värda att det städas ?

2.  Man har ej kylda soprum för soporna. Hur tänker man lösa problemen med
     sophanteringen på Vidåsen ?
 

Därför ber jag allra som vördsammast om fullmäktiges tillstånd att få ställa denna
interpellation till Miljönämndens ordförande.
 
 

Hyllinge 1996-08-30
 
 

Conny Prisell