I N T E R P E L L A T I O N
 
 
 
 

Till Kommunfullmäktige                      Plats för stämpel:
Åstorps kommun
265 80 ÅSTORP
Byggnadsnämndens ordförande
Herr  Fredriksson
 

ANGÅENDE VITESFÖRLÄGGANDE

Vi har fått uppgift om att den så kallade "byggförsäljningen" vid Hyllinge
bensinstation  skukke vara "röjd" maj månads utgång i år. Men fortfarande
finns delar av verksamheten kvar. Detta har både jag och andra konstaterat.

Sedan gäller det SIAB:s stenupplag som skulle vara borta i augusti månad
men som man troligtvis ej hinner med.

När det gäller byggnader som ser "anskrämliga" ut och projekt som jag ovan
har nämnt så ber jag allra som vördsammast om fullmäktiges tillstånd att få
ställa denna interpellation till Byggnadsnämndens ordförande herr Fredriksson
med följande frågor:

1. Hur är det med vitesförläggande i de två nämnda fallen?

2. Kan man lägga vite på en nybyggd enhet som under en längre tid ej är
    färdigbyggd och som finns inom ett bostadsområde?
 

Hyllinge 1996-08-30
 
 

Conny Prisell